Comunicat de presă
Bucureşti, 20 decembrie 2011

APROPO MEDIA a organizat marti, 20 decembrie 2011, conferinta de final a proiectului privind sanatatea si securitatea la locul de munca in domeniul media: internet si publicitate


Apropo Media a organizat marti, 20 decembrie 2011, conferinta de final a proiectului "Sanatate si securitate la locul de munca in domeniul media: internet si publicitate - SEMIN" ", ID POSDRU/78/3.2/A/67180, proiect finantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013; Axa prioritara 3 "Cresterea adaptabilitătii lucratorilor si a intreprinderilor"; Domeniul major de intervenţie 3.2 "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitătii".
Conferinta a avut ca scop diseminarea informatiilor referitoare la activitatile proiectului, indicatorii si rezultatele acestuia precum si sublinierea necesităţii desfasurarii unei campanii de informare ce vizeaza cresterea gradului de constientizare a importantei asigurarii SSM in randul tuturor angajatilor companiei
Proiectul s-a desfasurat pe parcursul a douasprezece luni, iar obiectivul general l-a constituit imbunatatirea sigurantei si sanatatii la locul de munca din spatii de tip birou, prin implementarea unei abordari proactive in identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala.
Efectul pozitiv al proiectului este dat asigurarea pe termen lung a sanatatii si securitatii la locul de munca, de crearea unei culturi de SSM bazata pe managementul riscului in cadrul intreprinderii si de prevenirea bolilor profesionale pentru angajatii organizatiei solicitante.
Obiectivului general al proiectului a fost realizat prin dezvoltarea cadrului organizatoric intern si cresterea gradului de constientizare a angajatilor cu privire la riscurile existente la locul de munca si la normele privind SSM si imbunatatirea competentelor in domeniul sanatatii si securitatii la locul de munca, prin cele 6 programe de formare in domeniul SSM, pentru un numar de 107 angajati.
Programele de formare au acoperit domenii precum: managementul stresului la locul de munca; instruirea, testarea si perfectionarea profesionala cu privire la normele de SSM; legislatia SSM; acordarea masurilor de prim ajutor; formarea unui numar de 2 specialisti SSM si 2 inspectori SSM.
Proiectul a avut ca rezultate: o campanie de informare planificata si desfasurata la nivel intern, un set de materiale informative elaborate si distribuite, 107 angajati ai beneficiarului informati; un studiu de audit al sistemului de munca la nivelul fiecarui loc de munca pe categorii de personal realizat; un plan de prevenire a riscurilor si de protectie impotriva bolilor profesionale elaborate, 107 cursanti formati pentru actualizarea si imbunatatirea competentelor si 3 materiale video destinate circuitului intern (pentru angajati) realizate in vederea imbunatatirii sigurantei si sanatatii la locul de munca.
Proiectul a fost unul benefic pentru angajati care au avut astfel posibilitatea de a cunoaste mai bine riscurile la care sunt expusi in timpul desfasurarii activitatii lor profesionale.

Informatii suplimentare despre proiect pot fi obtinute de la dl. Cosmin Ghinea, SC Apropo Media SRL, tel. 0318 256 460, adresa de posta electronica semin@apropomedia.ro.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei


Comunicat de presă
Bucureşti, 31 mai 2011

Sanatate si securitate la locul de munca in domeniul media


SC APROPO MEDIA SRL implementeaza de la inceputul acestui an proiectul "Sanatate si securitate la locul de munca in domeniul media: internet si publicitate - SEMIN", ID POSDRU/78/3.2/A/67180, proiect finantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013; Axa prioritara 3 " Cresterea adaptabilitătii lucratorilor si a ntreprinderilor"; Domeniul major de intervenţie 3.2 "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitătii".
Proiectul se desfasoara pe parcursul a douasprezece luni, iar obiectivul general il constituie imbunatatirea sigurantei si sanatatii la locul de munca din spatii de tip birou, prin implementarea unei abordari proactive in identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala. Valoarea totala a proiectului este de 824.454 lei si reprezinta ajutor de minimis sub forma de finantare nerambursabila.
Efectul pozitiv al proiectului este dat de asigurarea pe termen lung a sanatatii si securitatii la locul de munca, de crearea unei culturi de SSM bazata pe managementul riscului in cadrul intreprinderii si de prevenirea bolilor profesionale pentru angajatii organizatiei solicitante.
Pentru atingerea obiectivului general al proiectului, SC APROPO MEDIA SRL va asigura dezvoltarea cadrului organizatoric intern si cresterea gradului de constientizare a angajatilor cu privire la riscurile existente la locul de munca si la normele privind SSM si va imbunatati competentele in domeniul sanatatii si securitatii la locul de munca prin desfasurarea a 6 programe de formare. In cadrul proiectului, 107 angajati ai companiei Apropo Media vor participa la programe de formare in dome¬niul sanatatii in munca si in domenii cu impact asupra sanatatii lor, precum ma¬na¬gementul stresului la locul de munca, instruirea, testarea si perfectionarea profesionala cu privire la normele de SSM, legislatia SSM, acordarea masurilor de prim ajutor, formarea unui numar de 2 specialisti SSM si 2 inspectori SSM. Programele de formare se vor derula in orasul Bucuresti.
Rezultatele estimate ale proiectului sunt o campanie de informare planificata si desfasurata la nivel intern, un set de materiale informative elaborate si distribuite, 107 angajati ai beneficiarului informati; un studiu de audit al sistemului de munca la nivelul fiecarui loc de munca pe categorii de personal realizat; un plan de prevenire a riscurilor si de protectie impotriva bolilor profesionale elaborat; materiale/echipamente de protectie achizitionate si 107 cursanti formati pentru actualizarea si imbunatatirea competentelor.
Angajatii au astfel posibilitatea de a cunoaste mai bine riscurile la care sunt expusi in timpul desfasurarii activitatii lor profesionale, proiectul fiind benefic pentru acestia si pentru ca se asigura conditii mai sanatoase si mai sigure de munca.

Informatii suplimentare despre proiect pot fi obţinute de la dl. Cosmin Ghinea, manager proiect, SC Apropo Media SRL, tel. 0318 256 460, adresa de posta electronica semin@apropomedia.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

proiecte dezvoltate

siteuri


mai multe

jocuri


mai multe